Η εταιρεία μας διατηρεί συνεργασίες με ιδιωτικά και δημόσια σχολεία μεταφέροντας καθημερινά μαθητές από και προς τα σχολεία τους καθώς και στις πολιτιστικές εκδηλώσεις τους.

Η μεταφορά μαθητών γίνεται με σύγχρονα τουριστικά λεωφορεία που πληρούν όλες τις προδιαγραφές για την μεταφορά των παιδιών με ασφάλεια από και προς το σχολείο.